Regulamin warsztatów perkusyjnych

INTEGRATION & GROOVE VI

1509530854914

1. Organizatorem Warsztatów Integration & Groove VI jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej.
Warsztaty odbędą się w dniach 08 – 09.02.2018 r. w Szkole Muzycznej I stopnia
w Błażowej.

 • Tomasz Machański (Wojciech Pilichowski, Drumsetpro School)
 • Mariusz Mocarski (Robert Janowski, Krzysztof Kiljański, Roland Specialist)
 • Grzegorz Szymański (Filharmonia Dolnośląska, PSM I i II st. w Jeleniej Górze)
 • Karol Nabożny (SM I st. w Błażowej, Drumsetpro School)
 • Przemysław Bajer (Drumsetpro School)
 • Paweł „Mr. Sticky” Larysz (DW Artist, I Was Born Twice)
 • Bartosz Szetela (basista, muzyk sesyjny)

 Tematyka warsztatów: (m. in.)

 • wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w praktyce orkiestrowej; studia orkiestrowe;
 • werbel – technika klasyczna i rudymentarna;
 • wibrafon – zagraj w każdym stylu;
 • jak pracować w sekcji rytmicznej w zespole; zajęcia z basistą;
 • zestaw perkusyjny: uniwersalizm;
 • perkusja hybrydowa i wykorzystanie w praktyce;

2. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych perkusistów, uczniów szkół muzycznych, pasjonatów sztuki perkusyjnej itp.

3.Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów perkusji niezależnie od wieku.

4. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez organizatora po rejestracji zgłoszeń na warsztaty. Harmonogram ten zostanie również opublikowany na stronie internetowej organizatora www.szkolamuzyczna.blazowa.net oraz przesłany uczestnikom warsztatów pocztą elektroniczną.

5. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć i częstotliwość przerw harmonogram może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami prowadzącymi warsztaty.

6. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania warsztatów.

7. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

8. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 8 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a). utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b). utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c). zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d). wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e). rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

f). umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora;

g). publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka (np. szkoła muzyczna) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazdu na Warsztaty.

10. Uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa!

11. Koszt warsztatów (cena obejmuje dwa dni warsztatów – czwartek, piątek):                            

– grupa młodsza: 220 zł – grupa starsza: 320 zł

Opłata dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej wynosi 150 zł. Opłata dla uczniów Drumsetpro School wynosi:

– grupa młodsza: 170 zł – grupa starsza: 255 zł

Do grupy młodszej zalicza się uczestnika początkującego, umownie do lat 13 (wykłady w grupie młodszej trwają 45 minut);

Do grupy starszej zalicza się uczestnika średnio zaawansowanego i zaawansowanego, umownie powyżej lat 13 (wykłady w grupie starszej trwają 1 godzinę) *

* jeśli uczestnik ma mniej niż 13 lat a posiada umiejętności średnio zaawansowane i zaawansowane (takiej oceny poziomu umiejętności dokonuje np. nauczyciel prowadzący) powinien uczestniczyć w wykładach dla grupy starszej.

UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów obiadu i nie pokrywa kosztów noclegu dla uczestników warsztatów perkusyjnych.

12. Osoba zainteresowana udziałem w Warsztatach zobowiązana jest wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: na stronie smblazowa@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej Plac Ks. Kowala 3

36-030 Błażowa

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:

Stow. Orkiestra Dęta w Błażowej – Armii Krajowej 17 A – Błażowa

46 1240 2614 1111 0010 6326 0604

Bank PEKAO SA II O. W RZESZOWIE

 

* w tytule prosimy umieścić dopisek: INTEGRATION&GROOVE VI – wpłata
* wpłata za warsztaty w razie rezygnacji (z różnych powodów) nie podlega zwrotowi!!!

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY – 05.02.2018 r.

Dostarczenie podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt telefoniczny: 791 290 697 lub 17 229 70 63 Imprezę mocno wspiera:

Roland Polska, Drumsetpro School – największa w Polsce szkoła perkusyjna, Promark, Evans, magazyn Perkusista; 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – I&G VI PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – I&G VI WORD