Enlight3

REGULAMIN KONKURSU
GRY NA ZESTAWIE PERKUSYJNYM
PROMARK – EVANS DRUM CONTEST II
w ramach warsztatów perkusyjnych
INTEGRATION & GROOVE VI

Organizatorem konkursu perkusyjnego PROMARK – EVANS DRUM CONTEST II jest SZKOŁA MUZYCZNA I st. w BŁAŻOWEJ
&
Konkurs (Etap II) odbędzie się w dniu 09 lutego 2018 r. w auli gimnazjum (godz. 10:00)
– Pl. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa
&
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, prywatnych szkół muzycznych oraz samouków
&
CELE KONKURSU:
– promocja artystyczna młodych instrumentalistów
– popularyzacja sztuki perkusyjnej
&
PROGRAM NA ZESTAW PERKUSYJNY
ETAP I
GRUPA POCZĄTKUJĄCA (do lat 10)*
Uczestnik na podanego poniżej maila wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy z dowodem wpłaty** oraz link do filmu (utwór dowolny) zamieszczonego w serwisie youtube (najlepiej założyć własne konto na youtube i umieścić swój film). Nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawidłową ocenę uczestnika. Czas trwania do 5 minut.

promark.evans@onet.pl

do dnia 31 stycznia 2018 r.

GRUPA ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA
(do lat 14)*
Uczestnik na podanego poniżej maila wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy z dowodem wpłaty** oraz link do filmu (utwór dowolny) zamieszczonego w serwisie youtube (najlepiej założyć własne konto na youtube i umieścić swój film), Nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawi- dłową ocenę uczestnika. Czas trwania do 5 minut.

promark.evans@onet.pl

do dnia 31 stycznia 2018 r.
&
** wpisowe za konkurs wynosi 60 zł ( tytułem: promark_evans imię i nazwisko ) Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:
Stow. Orkiestra Dęta w Błażowej – Armii Krajowej 17 A – Błażowa
46 1240 2614 1111 0010 6326 0604
Bank PEKAO SA II O. W RZESZOWIE

– –

– wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku braku zakwalifikowania się do II etapu konkursu!
– uczestnicy warsztatów I&G VI nie płacą wpisowego na konkurs

-organizator nie zapewnia w trakcie trwania etapu II noclegu i nie pokrywa kosztów dojazdu i wyżywienia!

– lista zakwalifikowanych uczestników do II etapu konkursu zostanie ogłoszona 02.02.2018 r. na stronie internetowej organizatora: www.szkolamuzyczna.blazowa.pl
-finaliści konkursu (osoby zakwalifikowane do II etapu) otrzymają od organizatora darmową wejściówkę na letnią edycję warsztatów perkusyjnych Integration&Groove VII w Błażowej

&

ETAP II

Jury wybrane przez organizatora oceni nadesłane filmy. Do drugiego etapu zakwalifikuje się po 5 osób do każdej grupy. Uczestnicy będą musieli wykonać utwór dowolny (inny niż w etapie I) na zestawie perkusyjnym (z podkładem, zespołem, solo). Czas trwania utworu max. do 5 minut.
II etap odbędzie się o godz. 10:00 w auli gimnazjum: Pl. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa 09 lutego 2018 r.
&
* o przydziale do grup decyduje wiek uczestnika w dniu
przeprowadzenia Konkursu
&
Jury konkursu wybrane przez organizatora przyzna
atrakcyjne nagrody za Grand Prix oraz wyróżnienia.
&
Nagrody w konkursie ufundowane są przez dystrybutora Music Dealer w postaci sprzętu firm Promark  i Evans.
&
KRYTERIA OCENIANIA:
1. Groove i Time
2. Prawidłowe odczytanie tekstu
3. Stylowość wykonywanych rytmów
4. Aparat gry, umiejętności techniczne
5. Estetyka brzmienia
– decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne
&
W konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych.
&
Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.
&
Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.
&
Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu uczestnicy zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursu „Promark – Evans Drum Contest”
&
Organizator zapewnia kompletny zestaw perkusyjny: werbel; tom 1,2; Floor Tom; Kick; statyw werbel, statyw crash, statyw ride, talerze: hi-hat, crash, ride (o dodatkowym akcesorium proszę informować organizatora zapisując w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi lub telefonicznie: 791290697).