Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
Pl. Ks. Adolfa Kowala 3,
36 – 030 Błażowa
telefon: 17 2297 063 (sekretariat)
e – mail: smblazowa@gmail.com

Dyrektor Michał Wesołowski przyjmuje strony (pok. nr 7):
w poniedziałki: 14.00 – 15.00, 17.30 – 19.00
we środy: 17.00 – 19.00
w piątki: 14.00 – 15.00