Promark Evans Drum Contest

Gra na zestawie perkusyjnym

w ramach warsztatów perkusyjnych INTEGRATION & GROOVE IV

Regulamin

Konkurs odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. w auli gimnazjum
– Pl. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, prywatnych szkół muzycznych oraz samouków

Cele konkursu

– promocja artystyczna młodych instrumentalistów
– popularyzacja sztuki perkusyjnej

Grupa początkująca (do lat 10)*

Utwór obowiązkowy – TOM HAPKE „SOLO nr 1” (z podręcznika 66 Drum SOLOS – Die Folgeschule von „Drums Easy” (Lehrmaterial)) oraz utwór dowolny

Grupa średnio-zaawansowana (do lat 14)*

utwór obowiązkowy – RICK LATHAM „SOLO nr 1” (z podręcznika „Advanced Funk Studies”) oraz utwór dowolny

Grupa zaawansowana (powyżej lat 14)*

utwór obowiązkowy – RICK LATHAM „SOLO nr 4” (z podręcznika „Advanced Funk Studies”) oraz utwór dowolny

* o przydziale do grup decyduje wiek uczestnika w dniu przeprowadzenia Konkursu

Czas wykonania nie może przekroczyć 10 min na uczestnika.

Jury konkursu wybrane przez organizatora przyzna atrakcyjne nagrody za Grand Prix oraz wyróżnienia.

Kryteria oceniania

1. Groove i Time
2. Prawidłowe odczytanie tekstu
3. Stylowość wykonywanych rytmów
4. Aparat gry, umiejętności techniczne
5. Estetyka brzmienia

– decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne

W konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych.

Gra na werblu solo

w ramach warsztatów perkusyjnych INTEGRATION & GROOVE IV

Regulamin

Konkurs odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. w auli gimnazjum
– Plac Imienia Księdza Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, prywatnych szkół muzycznych oraz samouków

Cele konkursu

– promocja artystyczna młodych instrumentalistów
– popularyzacja sztuki perkusyjnej

Grupa początkująca (do lat 10)*

Grupa średnio-zaawansowana (do lat 14)*

Grupa zaawansowana (powyżej lat 14)*

* o przydziale do grup decyduje wiek uczestnika w dniu przeprowadzenia Konkursu

W każdej grupie uczestnicy zobowiązani będą wykonać 2 utwory dowolne na werbel solo zawierające elementy techniki klasycznej i rudymentarnej.
Czas wykonania nie może przekroczyć 10 min na uczestnika.

Uczestnik konkursu werblowego zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia konkursu 3 egzemplarze nut wykonywanego programu.

Jury konkursu wybrane przez organizatora przyzna atrakcyjne nagrody za Grand Prix oraz wyróżnienia.

Kryteria oceniania

1. Groove i Time
2. Prawidłowe odczytanie tekstu
3. Stylowość wykonywanych rytmów
4. Aparat gry, umiejętności techniczne
5. Estetyka brzmienia

– decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne

W konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych.

Opłatę w wysokości :

– 50 zł w przypadku uczestnictwa w jednej kategorii
– 70 zł w przypadku uczestnictwa w dwóch kategoriach

należy wpłacić na konto podane w Regulaminie warsztatów Integration & Groove IV.

Z opłaty za udział w konkursie zwolnieni są uczestnicy warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wg załączonego wzoru) i wraz z kopią dowodu wpłaty przesłanie na adres e-mail: smblazowa@gmail.com do dnia 16 stycznia 2017 r.

W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.

Potwierdzenie uczestnictwa i harmonogram konkursu uczestnicy otrzymają do dnia 23 stycznia 2017 r.

*W konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych.

Kontakt w sprawie nut: tel. 791290697