Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej

  Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej.

  DANE KANTYDATA:


  (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)


  Pierwszy rodzic/opiekun:


  (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  Pierwszy rodzic/opiekun:


  (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata)

  ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU DZIECKA
  wyrażam zgodę na to, aby Szkoła Muzyczna I Stopnia w Błażowej z siedzibą pod adresem 36-030 Błażowa, Plac ks. Adolfa Kowala 3 (dalej: Szkoła) mógł korzystać z wizerunku mojego dziecka według poniższych zasad:
  1. wizerunek mojego dziecka może zostać wykorzystany
  Niezależnie od wskazanych celów, Szkoła zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek dziecka wyłącznie z poszanowaniem jego wolnej woli oraz w sposób chroniący jego dobra osobiste - w szczególności jego dobre imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z rodzicami;
  Niniejsza zgoda jest udzielona na okres uczęszczania dziecka do Szkoły i nie jest ograniczona terytorialnie (obowiązuje np. podczas wycieczek poza granice kraju).

  Informacje o zasadach wykorzystania danych osobowych w zakresie udzielonej zgody na korzystanie z wizerunku dziecka, wymagane na podstawie art. 13 RODO

  * Pola wymagane