Konkurs instrumentów dętych drewnianych

Harmonogram

oraz lista osób biorących udział w II Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych
(flet, klarnet, saksofon) Błażowa, 16.04.2018 r.

Nr. Godzina Imię Nazwisko
07:30 – 08:15 Próba Akustyczna dla gr. I
08:15 Przywitanie
08:30 Rozpoczęcie przesłuchań uczestników konkursu
1 08:30 Hanna Kępa
2 08:40 Lena Iwanicka
3 08:50 Karolina Obrec
4 09:00 Dominik Suwała
5 09:10 Piotr Dąbrowski
6 09:20 Igor Kopecki
7 09:30 Łucja Wilk
8 09:40 Katarzyna Stawarz
9 09:50 Mateusz Gutowski
10 10:00 Lena Paszek
11 10:10 Kamila Słomba
12 10:20 Oliwia Bator
13 10:30 Karolina Leczek
14 10:40 Maksymilian Cieślik
15 10:50 Zuzanna Bujak
16 11:00 Aleksander Łuczenko
11:00 – 11:30 Próba akustycznadla gr. II
17 11:30 Weronika Wilińska
18 11:40 Franciszek Chanowski
19 11:50 Łukasz Gołębiowski
20 12:00 Patryk Bus
21 12:10 Seweryn Doszlik
22 12:20 Rafał Kuzian
23 12:30 Piotr Szpetnar
24 12:40 Jacek Musiał
25 12:50 Łukasz Bienie
26 13:00 Magdalena Ożarska
27 13:10 Weronika Duda
28 13:20 Patrycja Kamykowska
29 13:30 Aleksandra Wróbel
30 13:40 Nicoletia Zduń
31 13:50 Julia Bator
32 14:00 Hanna Izydorek
33 14:10 Karol Ostafiński
34 14:20 Jakub Budasz
35 14:30 Wojciech Przybylski
14:30 – 15:15 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:15 Próba akustyczna dla gr. III
36 15:15 Paweł Chmist
37 15:25 Karolina Chmist
38 15:35 Wiktoria Becla
39 15:45 Paweł Krupa
40 15:55 Szymon Mikuszewski
41 16:05 Dominik Sroka
42 16:15 Aleksandra Pytel
43 16:25 Rafał Pikusa
44 16:35 Kacper Bujak
45 16:45 Krystian Wyskiel
46 16:55 Emilia Wziątka
47 17:05 Dominika Czachor
48 17:15 Wiktoria Kawik
49 17:25 Monika Krawiec
50 17:35 Karolina Bazan
51 17:45 Dariusz Kloczkowski
17:45 – 18:30 Obrady Jury
18:30 – 19:15 Ogłoszenie wyników Wręczenie nagród i koncert*

* – koncert laureatów II Konkursu Instrumentów Dętych Drewnianych w Błażowej