Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej informuje:

że 2 listopada 2020 r. (tj. poniedziałek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych !!