KOMUNIKAT
Centrum Edukacji Artystycznej
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach artystycznych:

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.
Dodatkowe wytyczne znajdują się w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższym zakresie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach