Zarządzenie nr 04/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej

z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie

Na podstawie: 

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej zarządza:

Ograniczenie funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w szkole zajęć edukacyjnych artystycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r.

                                     Dyrektor Szkoły 

                                   Michał Wesołowski