Badania uzdolnień muzycznych

27.05.2019 r.

Sala nr 5

Cykl 6-letni 

Lp.

Godz.

Nazwisko i imię kandydata

1.

14.00

Kyc Maja

2.

14.10

Masio Judyta

3.

14.20

Frydryk Miłosz

4.

14.30

Złamaniec Karol

5.

14.40

Krzeszowiak Oliwia

6.

14.50

Krzeszowiak Natalia

7.

15.00

Pleśniak Eliza

8.

15.10

Wieszczek Lidia

9.

15.20

Pałac Zofia

10.

15.30

Szafran Izabela

11.

15.40

Wania Hubert

12.

15.50

Hadam Jan

13.

16.00

Dębowski Wojciech

14.

16.10

Krztoń Szymon

15.

16.20

Kaszycki Dawid

16.

16.30

Janik Michał

Badania uzdolnień muzycznych

27.05.2019 r.

Sala nr 3

Cykl 6-letni 

Lp.

Godz.

Nazwisko i imię kandydata

1.

14.00

Turczyk Szymon

2.

14.10

Kustra Aleksandra

3.

14.20

Kruczek Zuzanna

4.

14.30

Pękala Filip

5.

14.40

Pękala Szymon

6.

14.50

Sieńko Adam

7.

15.00

Drabicki Kamil

8.

15.10

Kotowicz Karina

9.

15.20

Cag Urszula

10.

15.30

Paściak Florian

11.

15.40

Szela Antoni

12.

15.50

Kowal Bartosz

13.

16.00

Carelli Christina

Badania uzdolnień muzycznych

27.05.2019 r.

Sala nr 1

Cykl 4-letni 

Lp.

Godz.

Nazwisko i imię kandydata

1.

14.00

Kłosnowski Krzysztof

2.

14.10

Turczyk Karolina

3.

14.20

Pałęcka Karolina

4.

14.30

Rząsa Samuel

5.

14.40

Smoliński Rafał

6.

14.50

Kotołowska Patrycja

7.

15.00

Sobczyk Anna

8.

15.10

Sztycharz Aleksandra

9.

15.20

Hus Anna

10.

15.30

Kotarba Aleksandra

11.

15.40

Chyłek Krzysztof

12.

15.50

Waściszakowski Jan

13.

16.00

Waściszakowski Piotr

14.

16.10

Barański Jakub

15.

16.20

Pałac Wojciech