Wczoraj miną termin wysyłania prezentacji video. Pełna lista uczestników ukaże się w poniedziałek 10 maja 2021 r.

Jury w składzie: (będzie oceniać nadesłane filmy według kryteriów)

Grzegorz Szymański – perkusista, pedagog z wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie artystycznym, PSM I i II st. w Jeleniej Górze ; ZS nr 20 we Wrocławiu (przewodniczący)

Paweł Ostrowski – Wrocławski muzyk, perkusista i edukator. Autor podręczników do nauki gry na perkusji oraz cajonie, twórca szkoły perkusji online 4Drummer. Od lat współpracuje z Magazynem Perkusista oraz portalem Infodrum.pl, tworzy też swoje publikacje perkusyjne na rynkach zagranicznych (Amazon). Wykładowca warsztatów muzycznych, m.in. „Blues Nad Bobrem”, „Warsztaty Bluesowe w Puławach”. „Pociąg Perkusyjny”.

Robert Markiewicz – perkusista, edukator, zespół ORGANEK

Maciej Głuchowski – perkusista, portal Beat It

KRYTERIA OCENIANIA:

1. Groove i Time  max  5 pkt

2. Prawidłowe odczytanie tekstu max 5 pkt

3. Stylowość wykonywanych utworów max 5 pkt

4. Aparat gry, umiejętności techniczne, proporcje dynamiczne max 5 pkt

5. Improwizacja rytmiczna, interpretacja, kreatywność wykonawcza max 5 pkt

Celujący (6) 25 pkt.

Bardzo dobry (5) 21- 24 pkt.

Dobry (4) 16-20 pkt.

Dostateczny (3) 13-15 pkt.

Dopuszczający (2) 11-12 pkt

Niedostateczny (1)  0-10 pkt

Wyniki konkursu będą opublikowane 12 maja 2021 r.