Spełniaj swoje marzenia. Wybież swój ulubiony instrument!!! Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!!!

Co daje dziecku gra na instrumencie?

ROZWÓJ PAMIĘCI dziecka

Dzieci kształcone muzycznie mają dużo lepszą pamięć werbalną.

Doświadczenia muzyczne wpływają na rozwój określonych struktur mózgowych, które odpowiadają również za pamięć werbalną, dzięki czemu obserwuje się znacznie większe możliwości zapamiętywania ze słuchu.

Przekłada się to na sukcesy w nauce, gdyż dzieci lepiej zapamiętujące ze słuchu, osiągają lepsze wyniki w szkole.

Aby znacząco wpłynąć na rozwój pamięci werbalnej wystarczy 6 lat edukacji muzycznej. Efekty są jednak widoczne nawet po roku nauki. Porzucenie gry na instrumencie nie pogarsza pamięci werbalnej.

Rozpoczęcie nauki nawet w wieku 10 lat przynosi zadowalające efekty, choć wcześniej mózg jest bardziej elastyczny, a efekty takiej edukacji lepsze.

ROZWÓJ MANUALNY dziecka

Gra na instrumencie angażuje dwie połowy ciała, a współpraca dwóch rąk rozwija połączenia między dwiema półkulami mózgu.

Nauka gry na instrumencie jest także aktywnością motoryczną, dlatego dziecko, poprawia swoje umiejętności motoryczne, których rozwój jest często zaniedbany.

Blokowanie rozwoju motorycznego i sprawności ruchowej powoduje, że dziecko nie może osiągnąć pełni swoich możliwości.

Dlatego precyzyjna praca rąk zwiększa możliwości intelektualne dziecka.

ROZWÓJ SKUPIENIA UWAGI dziecka

Dzieci uczone gry na instrumencie są także bardziej aktywnymi słuchaczami i bystrzejszymi obserwatorami.

Gra na instrumencie uczy ich dyscypliny, systematycznej pracy i skupienia uwagi.

Ponadto trenuje w wychwytywaniu drobnych różnic.

Margaret Bradley, ekspert muzyczny z NSW Department of Education and Communities, zauważa, że to samo skupienie uwagi jak w muzyce, potrzebne jest także w atletyce.

ŁATWOŚĆ NAUKI

Powszechnie panuje pogląd, że muzycy są także utalentowani matematycznie.

Za grę na instrumencie i wykonywanie obliczeń matematycznych odpowiadają te same struktury w mózgu.

Dlatego dzieci kształcone muzycznie mają łatwość nauki przedmiotów ścisłych.

Dr Richard Letts, dyrektor Music Council of Australia twierdzi, że dzieci rozwijane muzycznie od najmłodszych lat są także dobre w innych przedmiotach: w przyrodzie, sztuce i nauce języków obcych.

Amerykańska publikacja “Champions of Change – The Impact of the Arts on Learning” pokazuje także związek rozwoju muzycznego dziecka i jego umiejętności czytania.

Muzyka narzędziem terapii

Muzyka jest także potężnym lekiem burzącym mury milczenia w przypadku autyzmu, Alzheimera, Parkinsona czy depresji.

Muzyka pomaga też uczyć nazywania i obrazowania emocji, zatem jest użyteczna w rozwoju emocjonalnym.

Dlaczego warto, aby twoje dziecko uczyło się grać na instrumencie?