Nowy rozkład zajęć dla klas I-III cyklu 6 – letniego: