Informujemy, że wszystkie zajęcia nadal odbywać się będą w formie zdalnej. Klasy I – III cyklu 6-letniego będą realizować kształcenie słuchu i rytmikę według planu, który podajemy poniżej. Pozostałe klasy pracują według dotychczasowych rozkładów zajęć.