REGULAMIN KONKURSU GRY NA WERBLU
PROMARK – EVANS DRUM CONTEST III

w ramach warsztatów perkusyjnych INTEGRATION & GROOVE VIII

&1

Konkurs (Etap II) odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w auli gimnazjum – Pl. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa.

&2

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, prywatnych szkół muzycznych oraz samouków.

                                                                &3
CELE KONKURSU:

– promocja artystyczna młodych instrumentalistów

– popularyzacja sztuki perkusyjnej

                                                             &4

ETAPY KONKURSU

ETAP   I

GRUPA POCZĄTKUJĄCA (do lat 10)

GRUPA ŚREDNIO – ZAAWANSOWANA (do lat 14)

GRUPA ZAAWANSOWANA (osoby, które nie ukończyły 20 roku życia)

O przydziale do grup decyduje wiek uczestnika w dniu przeprowadzenia konkursu.

Uczestnik na podany adres e-mail wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy z dowodem wpłaty oraz link do filmu zamieszczonego w serwisie YouTube (najlepiej założyć własne konto na YouTube i umieścić film). Nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawidłową ocenę uczestnika. Czas trwania do 5 minut. 

adres e-mail: promark_evansdrumcontest@wp.pl

termin: 04.02.2019 r. 

Jury wybrane przez organizatora oceni nadesłane filmy. Do drugiego etapu zakwalifikuje się po 5 osób z każdej grupy.

ETAP II 

II etap konkursu odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. (piątek) o  godz. 11:00 w auli gimnazjum, adres: Pl. Ks. A. Kowala 1, 36-030 Błażowa.

Uczestnicy będą musieli wykonać utwór dowolny na werblu (z podkładem, solo, z akompaniamentem). Czas trwania utworu max. do 5 minut.

                                                                  &5

Wpisowe za konkurs wynosi 60 zł. 

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju młodych muzycznych talentów 

– Pl. Ks. A. Kowala 3, 36-030 Błażowa

Bank Pekao  S.A. w Rzeszowie:  46 1240 2614 1111 0010 6326 0604

W tytule przelewu należy wpisać: Promark Evans – Nazwisko i imię uczestnika.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nie zakwalifikowania się do II etapu konkursu.
Uczestnicy warsztatów I&G VIII są zwolnieni z opłaty za konkurs. Organizator nie zapewnia noclegu i nie pokrywa kosztów dojazdu oraz wyżywienia.
Finaliści konkursu (osoby zakwalifikowane do II etapu) otrzymają od organizatora darmową wejściówkę na letnią edycję warsztatów perkusyjnych Integration&Groove IX w Błażowej.                                                                

&6

Jury konkursu przyzna atrakcyjne nagrody za zajęte miejsca Grand Prix oraz wyróżnienia.                                                               

&7

Nagrody w konkursie ufundowane są przez dystrybutora Music Dealer w postaci sprzętu firm Promark i Evans.

                                                              &8

KRYTERIA OCENIANIA:

1. Groove i Time

2. Prawidłowe odczytanie tekstu

3. Stylowość wykonywanych rytmów

4. Aparat gry, umiejętności techniczne

5. Estetyka brzmienia

Decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne

                                                                 &9

W konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych.

                                                                 &10

Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

                                                                 &11

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.

                                                                &12

Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu uczestnicy zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursu „Promark – Evans Drum Contest”

                                                               &13

Organizator  zapewnia  instrumentarium. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS klauzula docx

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS III klauzula PDF