pastedGraphic.png

    Przewodniczący: Katarzyna Krzeszowiak

    Z-ca Przewodniczącego: Paweł Hadam

    Skarbnik: Małgorzata Turczyk

    Sekretarz: Anna Krztoń