Wewnętrzny regulamin i procedury funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej w czasie epidemii, z uwzględnieniem zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych:

regulamin