Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej informuje, że wnioski o przyjęcie do szkoły można składać drogą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2020 r. a badanie uzdolnień muzycznych odbędzie się 22 czerwca!
Serdecznie Zapraszamy!!!