pastedGraphic.png

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  

mgr Tadeusz Hubka

   Przewodniczący: Magdalena Kocór

    Z-ca Przewodniczącego: Szymon Szafran

    Skarbnik: Samuel Rząsa

    Sekretarz: Anastazja Kościółek