Składka na Radę Rodziców 

w roku szk. 2020/2021 wynosi:

pierwsze dziecko   – 50 zł

drugie dziecko       – 25 zł

trzecie dziecko       – zwolnione

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły 

lub konto bankowe:

32 9158 0001 3001 0009 8629 0001