Dni 16 i 18 października są dniami dyrektorskimi (wolnymi od zajęć dydaktycznych). W tych dniach odbywają się próby uczniów i absolwentów do Koncertu Jubileuszowego. 

Najbliższe próby: 

12.10 (czwartek) dla absolwentów i uczniów godz. 17:00 sala nr 5 

16.10. (poniedziałek) orkiestra, zespół akordeonowy, solista 

godz.15:00 sala widowiskowa GOK