21.09.2020 r. – Zebranie Rodziców Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej – Wybór Rady Rodzicówgodz. 16:30

21.09.2020 r. – Zebranie uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej – Wybór Samorządu Uczniowskiegogodz. 15:30