Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej

Wywiadówka szkolna

26.11.2018 r.

Spotkania z nauczycielami przedmiotów teoretycznych 

oraz  nauczycielami instrumentów 

godz. 17.00