Ogłoszenie!!!

Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej

Wywiadówka szkolna

23.04.2018 r.

Spotkania z nauczycielami przedmiotów teoretycznych

godz. 17.30

(zajęcia teoretyczne odwołane od godz. 17.30)

Spotkania z nauczycielami instrumentów

godz. 18.00