Zarządzenie nr 04/2021/2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej

z dnia 26.01.2022 r.

Zarządzenie

Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej zarządza:

Ograniczenie funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej w okresie od dnia 2 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.  poprzez  realizowanie w szkolezajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem wyłącznie metod i technik kształcenia na odległość.

Z powodu braku możliwości realizowania zajęć metodą on line w klasach I-III cyklu 6 letniego zajęcia wyłącznie w tych klasach odbywają się w sposób stacjonarny w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2022 r.

                                                                          Dyrektor Szkoły