Zarządzenie nr 03/2021/2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej

z dnia 07.01.2022 r.

Zarządzenie

Na podstawie: 

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
  2. Rozporządzenia Rady  Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej zarządza:

Od dnia 10 stycznia 2022 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej wraca  do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole będzie  odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

– zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,

– obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, 

– ograniczenie do minimum przebywania osób trzecich na terenie szkoły 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022  r.

                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                            Michał Wesołowski