Regulamin warsztatów perkusyjnych INTEGRATION & GROOVE VIII 

  1. Organizatorem Warsztatów Integration & Groove VIII jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej.
  2. Warsztaty odbędą się w dniach 21 – 22 lutego 2019 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej.
  3. WYKŁADOWCY:

Aaron Spevak –  jest międzynarodowym pedagogiem i performerem. Chociaż oficjalnie zamieszkały w USA, spędza większość swojego roku kalendarzowego w Wilnie na Litwie. www.spevaklt.com/staff/ 

* Paweł ‘Mr. Sticky’ Larysz (DW Artist, I Was Born Twice)
* Mariusz Mocarski (Robert Janowski, Roland Specialist);
* Przemysław Bajer (Drumsetpro School);                                                                                                                 *Karol Nabożny (SM I st. w Błażowej; Drumsetpro School)

4. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych perkusistów, uczniów szkół muzycznych, pasjonatów sztuki perkusyjnej itp. 

5.Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów perkusji niezależnie od wieku. 

6. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez organizatora po rejestracji zgłoszeń na warsztaty. Harmonogram ten zostanie również opublikowany na stronie internetowej organizatora www.szkolamuzyczna.blazowa.net oraz przesłany uczestnikom warsztatów pocztą elektroniczną. 

7. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć i częstotliwość przerw harmonogram może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami prowadzącymi warsztaty. 

8. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania warsztatów. 

9. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie. 

10. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 8 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a). utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
b). utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
c). zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu; d). wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono; 

e). rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
f). umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora;
g). publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka (np. szkoła muzyczna) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazdu na Warsztaty. 

12. Uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa! 

13. Koszt warsztatów (cena obejmuje dwa dni warsztatów – czwartek, piątek): – grupa młodsza: 150 zł – grupa starsza: 250 zł
Uczniowie SM I stopnia w Błażowej nie płacą za warsztaty.
Opłata dla uczniów Drumsetpro School wynosi: grupa młodsza: 100 zł – grupa starsza: 200 zł

Do grupy młodszej zalicza się uczestnika początkującego, umownie do lat 13 (wykłady w grupie młodszej trwają 45 minut);
Do grupy starszej zalicza się uczestnika średnio zaawansowanego i zaawansowanego, umownie powyżej lat 13 (wykłady w grupie starszej trwają 1 godzinę) *
* jeśli uczestnik ma mniej niż 13 lat a posiada umiejętności średnio zaawansowane i zaawansowane (takiej oceny poziomu umiejętności dokonuje np. nauczyciel prowadzący) powinien uczestniczyć w wykładach dla grupy starszej.
UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów obiadu i nie pokrywa kosztów noclegu dla uczestników warsztatów perkusyjnych. 

14. Osoba zainteresowana udziałem w Warsztatach zobowiązana jest wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres e-mail: smblazowa@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej Plac Ks. Kowala 3 36-030 Błażowa 

* płatności należy dokonać przed warsztatami w sekretariacie Szkoły Muzycznej
* wpłata za warsztaty w razie rezygnacji (z różnych powodów) nie podlega zwrotowi!!!
TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY – 15.02.2019 r.
Dostarczenie podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Kontakt telefoniczny: 791 290 697 lub 17 229 70 63 Imprezę mocno wspiera:
Roland Polska, Drumsetpro School – największa w Polsce szkoła perkusyjna, Promark, Evans, magazyn Perkusista, PAS, Sabian, Strawss, Uptone, infodrum.pl, Beat It, Mr Sticky, DW Drums, Aquarian 

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-IG-VIII-klauzula docx

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-IG-VIII-klauzula pdf